20/06/2018

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, NK Việt Nam cần tuyển dụng thêm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, yêu cầu như sau: